De bijeenkomsten zorgen voor verbinding tussen vakdocenten. Het inspireert mij om opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen.

Marcel van Sambeeck, docent zorg & welzijn, Kempenhorst College in Oirschot

Hebt u nog vragen? Laat het ons weten!