Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
februari
2024

Evaluatie CSPE Z&W

In de vorige nieuwsbrief hebben we al bericht dat het jaarlijkse evaluatiegesprek CSPE tussen een afvaardiging van het platform en Cito en CvTE heeft plaatsgevonden. Het verslag daarvan is nu beschikbaar via de website. Inmiddels gaan scholen zich alweer voorbereiden op de CSPE’s van dit jaar, onder andere door het Examenfestival te bezoeken op 12 of 13 maart waar een inkijkje in de CSPE’s wordt gegeven. Ook dit jaar zullen we docenten bevragen over de inhoud en het organiseren van deze CSPE’s om daarvoor weer het gesprek te kunnen voeren na de zomervakantie.