Het is van belang om in het VMBO het werken in zorg en welzijn bekend en daarmee aantrekkelijk te maken.

Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Lidmaatschap

Image

Momenteel zijn ruim 200 scholen die het profiel Z&W en/of keuzevakken Z&W aanbieden, aangesloten bij het Platform. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt voor 2019: € 575,- per school. Inbegrepen zijn de deelnamekosten van maximaal twee docenten, huur locatie, uit te reiken materialen.

Bent u als school nog niet aangesloten bij het Platform Z&W? U kunt zich aanmelden door het invullen van het formulier.

Aanmelden als lid

  • Gegevens organisatie

  • Gegevens contactpersoon

  • Inschrijfvoorwaarden

  • Het lidmaatschap loopt tot wederopzegging. Jaarlijks (in februari) krijgt u een factuur toegestuurd. Voor 2019 bedragen de kosten € 575,00. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden vóór het einde van het kalenderjaar (1 november) schriftelijk te geschieden. U wordt hieraan jaarlijks herinnerd.

  • Bevestiging inschrijving

  • Na het verwerken van uw gegevens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.