Het is van belang om in het VMBO het werken in zorg en welzijn bekend en daarmee aantrekkelijk te maken.

Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Lidmaatschap

Image

Momenteel zijn 202 scholen die het profiel Z&W en/of keuzevakken Z&W aanbieden, aangesloten bij het Platform. Het lidmaatschap bedraagt in 2024 € 700,-. En loopt automatisch door tenzij u het schriftelijk opzegt uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar (1 december). Inbegrepen zijn de deelnamekosten aan docentenbijeenkomsten van maximaal twee docenten, huur locatie, uit te reiken materialen.

Bent u als school nog niet aangesloten bij het Platform Z&W? U kunt zich aanmelden door het invullen van het formulier.

Aanmelden als lid

  • Gegevens organisatie

  • Gegevens contactpersoon

  • Gegevens factuur

  • Inschrijfvoorwaarden

  • Het lidmaatschap bedraagt in 2024 € 700,-. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar (1 december) schriftelijk te geschieden.

  • Bevestiging inschrijving

  • Na het verwerken van uw gegevens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.