Het is van belang om in het VMBO het werken in zorg en welzijn bekend en daarmee aantrekkelijk te maken.

Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Lidmaatschap

Image

Momenteel zijn er 202 scholen die het profiel Z&W en/of keuzevakken Z&W aanbieden, aangesloten bij het Platform. Het lidmaatschap bedraagt in 2023 € 600,-. Uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar (1 december) dient u op te zeggen. Inbegrepen zijn de deelnamekosten van maximaal twee docenten, huur locatie, uit te reiken materialen.

Bent u als school nog niet aangesloten bij het Platform Z&W? U kunt zich aanmelden door het invullen van het formulier.

Aanmelden als lid

  • Gegevens organisatie

  • Gegevens contactpersoon

  • Inschrijfvoorwaarden

  • Het lidmaatschap bedraagt in 2023 € 600,-. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar (1 december) schriftelijk te geschieden.

  • Bevestiging inschrijving

  • Na het verwerken van uw gegevens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.