Regionale Samenwerking tussen VMBO, MBO en de sector is de sleutel om de professionals van de toekomst voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen.

John Wierenga, vertegenwoordiger vmbo in sectorkamer Zorg, welzijn en sport van SBB

Voorbeelden

Op deze pagina verzamelen we inspirerende voorbeelden van samenwerking in de regio in de vorm van video’s of artikelen.

Image

Samen trots zijn op de zorg

Naar het voorbeeld van Sterk Techniekonderwijs hebben scholen en zorg- organisaties in de regio Land van Cuijk en Maasduinen het project Sterk Zorg- en Welzijnsonderwijs (SZWO) opgezet. Dit initiatief wil leerlingen in de praktijk laten kennismaken met de zorg- en welzijnssector, zodat ze een realistisch beeld krijgen van het werk en de baankansen.
(Bron: Krant Samen opleiden – september 2023)

Image

Samenwerking rond doorlopende leerlijnen voor profiel Zorg en Welzijn

Bij mboRijnland zit gepersonaliseerd leren in het DNA. Dat resulteert in een bijzondere aanpak van samenwerking rond doorlopende leerlijnen. Door zich aan te passen aan de verschillende behoeften van vmbo-scholen in de zes regio’s met een vestiging van het mbo, maakt mboRijnland de goede match.

Image

Doorlopende Leerlijn Zorg en Welzijn in Midden-Limburg

Een optimaal leertraject voor elke vmbo- en mbo-leerling binnen Zorg en Welzijn. Dat is de ambitie van het project ‘Doorlopende Leerlijn Zorg en Welzijn’ van ROC Gilde Opleidingen en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Bestuurders Patrick Tummers en Thieu Kikken vinden elkaar op inhoud, maar ook op de uitvoering. ‘Het is vooral belangrijk dat mensen op de werkvloer met elkaar in contact komen.’

Image

Schoonhovens College zet netwerk in voor win-win-situatie

Bij het Schoonhovens College werkt de school nauw samen met bedrijven en horecagelegenheden in de omgeving. Allemaal om de leerlingen het vak al een beetje te laten kennen. “Die bedrijven komen op de school, horen wat zich hier afspeelt en sponsoren de school ook. Allemaal positieve dingen”, vertelt Hiske van der Zweep.

Image

Samenwerking Dalton College Dordrecht en ROC

Op het Dalton Vakcollege in Dordrecht is dit jaar een pilot gestart met het keuzevak haarverzorging. Dit onderdeel wordt nu getoetst op het ROC naast de school. Docente Dominique Eijsten vertelt hoe die samenwerking tot stand kwam.

Image

Van verwendagen naar structurele ondersteuning

Op de landelijke dag Z&W werd volop gesproken over verbinding maken en samenwerkingen in de regio. Hoe vinden scholen en praktijk elkaar? En hoe zien die samenwerkingen eruit?

Image

Buddyschap tussen mbo-studenten en vmbo-leerlingen

In de regio Noord-Holland hebben 2 ROC’s en een aantal vmbo’s met het profielvak Z&W de handen ineen geslagen om te kijken hoe ze leerlingen enthousiast kunnen maken voor de ouderenzorg. Zo werken ze met een buddyschap tussen 2 mbo-studenten en 15 vmbo-leerlingen.

Image

Wijkleercentrum in het Oosten van het Land

In het Oosten van het land kunnen vmbo- en mbo-studenten op een bijzondere manier praktijkgericht onderwijs volgen; via een wijkleercentrum.

Image

Vakmanschapsroute in Roosendaal

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant. In het vmbo kunnen leerlingen in de vakcolleges Techniek en Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten. Als ze dat succesvol doen, volgen ze daarna een deel van hun lessen op het mbo. Het Da Vinci College en ROC West-Brabant hebben hiervoor een officiële licentie gekregen van het Ministerie van Onderwijs onder de naam Vakmanschapsroute.

Image

Verbinding door leerwerkplaatsen

De leerlingen van Kompaan College in Doetinchem maken gebruik van leerwerkplaatsen waar ze ‘praktijkrealistisch’ kunnen leren. Op die manier leren zij buiten de muren van school en binnen de muren van het werkveld. Zo wordt leren bijvoorbeeld gecombineerd met de dagbesteding van de bewoners van het Sutfene, een zorginstelling voor ouderen.