Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Definitief examenprogramma praktijkgerichte programma Z&W

Gaat uw school komend schooljaar het praktijkgerichte programma Z&W aan GL- en/of TL-leerlingen aanbieden?

Op de site www.praktijkgerichtprogramma.nl staan de definitieve examenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s, zoals SLO deze op 25 maart heeft overhandigd aan Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Deze zijn iets aangepast ten opzichte van de vorige concept examenprogramma’s.

Alle examenprogramma’s zijn opgedeeld in drie domeinen:

A. praktijkgerichte opdrachten
B. programmaoverstijgende vaardigheden
C. programmaspecifieke vaardigheden

De delen A en B zijn voor alle programma’s gelijk.

In (deel C van) het praktijkgerichte programma Z&W staat het werken met en voor mensen centraal. De kern van het pgp Z&W wordt gevormd door het organiseren van activiteiten, het adviseren van klanten en opdrachtgevers en het bieden van zorg- en dienstverlenende handelingen. Het examenprogramma voor het pgp Z&W biedt scholen en docenten volop ruimte om – met betrokkenheid van externe opdrachtgevers – invulling te geven aan het onderwijsprogramma.

Tot en met 22 april 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholen die financiële ondersteuning willen bij het aanbieden van het praktijkgerichte vak in het vmbo vanaf schooljaar 2024-2025.