Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Uitgelicht: portefeuille ‘Keuzeproces van de leerling’

De activiteiten van het Platform VMBO Z&W staan in het jaarplan 2024 gerangschikt naar thema. Elke regiobestuurder heeft een thema in haar of zijn portefeuille. Deze maand besteden we aandacht aan het thema ‘keuzeproces van de leerling’, de portefeuille van Astrid ten Boom.

Om te bevorderen dat leerlingen een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding binnen Z&W, stimuleren we onder andere dat meer scholen die aangesloten zijn bij het platform met hun Z&W leerlingen deelnemen aan Skills Talents vakwedstrijden.

Op onze landelijke dag op 6 juni wordt hierover een deelsessie verzorgd, waarbij het Maris College (winnaar Skills Talents Z&W 2023-2024) zal vertellen hoe de wedstrijden aansluiten bij het profiel Z&W, op welke wijze ze leerlingen hebben voorbereid en wat het van jou als Z&W docent vraagt aan organisatie. Vanuit het platform leveren we een jurylid tijdens de finales en zien we erop toe dat de opdrachten voor leerlingen passen bij het examenprogramma van het profiel Z&W.

 

Skills Talents Z&W 2023-2024