Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
februari
2024

Leerlingaantallen weer bekend

De onderwijscijfers zijn weer gepubliceerd door DUO. Ten opzichte van 2022 zijn de leerlingaantallen in het vmbo iets afgenomen en zitten er in de derde klas van veel profielen minder leerlingen dan het voorgaande jaar. Ook voor het profiel Z&W zien we een lichte daling in de beroepsgerichte leerwegen. Van de 13.440 leerlingen die in het 3e leerjaar zijn ingestroomd, volgt het merendeel (bijna 55%) de kaderberoepsgerichte leerweg (31% basisberoepsgerichte leerweg en 14% gemengde leerweg). Verspreid over 10 profielen volgen in totaal ruim 60.000 3e-jaars leerlingen een beroepsgerichte leerweg in het vmbo.