Regionale Samenwerking tussen VMBO, MBO en de sector is de sleutel om de professionals van de toekomst voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen.

John Wierenga, vertegenwoordiger vmbo in sectorkamer Zorg, welzijn en sport van SBB

Regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en werkveld in de sector Z&W

Dalende leerlingenaantallen en veranderingen op de arbeidsmarkt maken een meer regionale gezamenlijke benadering van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Scholen (vmbo en mbo) staan samen met arbeidsmarktpartijen voor de uitdaging hier gezamenlijk hun verantwoordelijkheid in te nemen en het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm te geven. Hiermee blijft voor de student een goed en toegankelijk onderwijsaanbod overeind.

Via het programma Sterk beroepsonderwijs wordt gewerkt aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio.

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft mooie voorbeelden van regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en werkveld in de sector Z&W verzameld.

Voor iedereen die de samenwerking met partners (verder) wil vormgeven, heeft het Platform VMBO Zorg & Welzijn in samenwerking met Zorgpact een Samenwerkingstoolkit ontwikkeld speciaal voor het vmbo Zorg en Welzijn.