Het is van belang om in het VMBO het werken in zorg en welzijn bekend en daarmee aantrekkelijk te maken.

Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Over Platform Zorg & Welzijn

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn bestaat uit vmbo-scholen die het profielvak Zorg & Welzijn en/of keuzevakken Z&W aanbieden. Al onze activiteiten vinden plaats vanuit één perspectief: het bevorderen van goed onderwijs op vmbo-scholen waar het de beroepsgerichte programma’s in de sector Zorg & Welzijn betreft.

Het Platform initieert, coördineert en behartigt de collectieve belangen van de leden.

Speerpunten

  • Het bevorderen van overleg tussen docenten en leidinggevenden in de onderwijs sector Zorg & Welzijn van zowel het vmbo als het mbo.
  • Het bevorderen van de professionalisering van de docenten o.m. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
  • Het bevorderen van samenwerking in de sector Zorg & Welzijn tussen onderwijs en bedrijfsleven/instellingen.
  • Het participeren in het samenwerkingsverband van platforms in het vmbo (Stichting Platforms Vmbo – SPV).
  • Het initiëren en delen van relevante onderwijsinnovatie.
  • Het behartigen van de belangen van de leden en hun leerlingen en docenten.

Documenten

Platform VMBO Zorg & Welzijn in cijfers

  • 200 leden/scholen
  • 25.141 vmbo-leerlingen met profiel Z&W
  • 5 regio’s
  • 2 regionale netwerkbijeenkomsten per jaar
  • 1 landelijke dag voor alle regio’s samen

Ondersteuning van scholen

Het Platform ondersteunt en ontzorgt haar leden. We informeren scholen over actuele (beleids)ontwikkelingen op het terrein van het vmbo-profiel Z&W en de betekenis hiervan voor scholen en docenten. Hiervoor organiseren we netwerkbijeenkomsten voor docenten van de aangesloten scholen. Kennisdeling en leren van en met elkaar staan hierin centraal. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops.

De netwerkbijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats: twee keer per jaar een regionale middagbijeenkomst en één keer een landelijke dag. De bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte en worden positief geëvalueerd. Per bijeenkomst kunnen één à twee docenten per school deelnemen.