Het is van belang om in het VMBO het werken in zorg en welzijn bekend en daarmee aantrekkelijk te maken.

Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Organisatie van het platform

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft een stichtingsbestuur. De leden hiervan vervullen een leidinggevende functie in het vmbo.

Algemeen Bestuur

Raad van Advies

De Stichting heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies is samengesteld uit vertegenwoordigers van stakeholders die een groot belang hebben bij de ontwikkeling van vmbo-programma’s in deze sector. Zoals Btg ZWS (MBO Raad), RegioPlus, SLO, Cito, CvTE en de lerarenopleidingen Gezondheidszorg en Welzijn. De Raad van Advies treedt op als adviesorgaan voor het bestuur.