Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Facebookgroep ‘Zorgtechnologie op het vmbo’

Vanuit een werkplaats ‘Technologie in je lessen Z&W’ is het initiatief ontstaan voor de facebookgroep ‘Zorgtechnologie op het vmbo’, bedoeld om lesideeën te delen met, of vragen te stellen aan collega’s die ook betrokken zijn bij de lessen Zorgtechnologie. Dit kan zijn als keuzevak, maar ook in de profielmodulen of op een andere manier.

Doel is elkaar te helpen en inspireren en hierbij de lijntjes kort te houden. Hoe meer deelnemers, hoe effectiever de groep. Je kan zelf lid worden, maar ook anderen uitnodigen om lid te worden.