We wilden werken met ons hoofd, handen, maar vooral vanuit ons hart, dus kozen we omdat we graag met mensen werken voor het profiel Zorg en Welzijn.

Uitkomst groepsgesprek Klas ZW4K, Schoonhovens College

Veilig werken bij Zorg en Welzijn

Een goede veiligheidscultuur op school begint met kennis van zaken en voorbeeldgedrag. Veilig werken is niet alleen een wettelijke verplichting voor werknemers, ook van leerlingen wordt verwacht dat zij opdrachten veilig uitvoeren. Bij sommige opdrachten is veilig leren werken onderdeel van het lesprogramma (en wordt dat beoordeeld). Maar laat als docent zien dat veiligheid altijd belangrijk is, ook als er geen punten te verdienen zijn.

In samenwerking met Voion, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs voor ondersteuning bij Arbo en Arbeidsmarkt, heeft het Platform VMBO Zorg & Welzijn de website Veilige praktijklokalen Z&W ontwikkeld. Op deze site vindt u checklists om uw lokaal en apparaten te controleren op veiligheid, instructiekaarten voor bij apparaten voor uw leerlingen en informatie over wet en regelgeving rondom Veilig werken in de praktijklokalen.

Mocht u tijdens het gebruik ervan nog vragen hebben of mist u uitwerkingen, meld het aan het platform. Op de site zelf zit ook een contactformulier om uw vragen en opmerkingen te plaatsen.