Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2023

Zijn de juiste contactgegevens bij ons bekend?

Het schooljaar is bijna ten einde. Dat betekent afscheid nemen van leerlingen, maar misschien ook van collega’s of een gebouw. Als Platform VMBO Zorg & Welzijn willen we graag het ledenbestand actueel houden en daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Check daarom op de site van het platform of van je school de goede contactpersoon bij ons bekend is en geef eventuele wijzigingen door. Dat geldt ook voor een gewijzigde schoolnaam of gewijzigd mail- of postadres. Stuur daarvoor een mail naar Nicole Sennema, info@platformzorgenwelzijn.nl, zodat ook na de zomervakantie mailings bij de juiste personen terecht komen. Dank alvast!