Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
februari
2024

Jaarplan 2024

Het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur van het platform vertaald naar een jaarplan. Het jaarplan 2024 met daarin geplande acties voor dit lopende kalenderjaar, is beschikbaar via de website. De activiteiten staan gerangschikt naar thema. Zoals het jaarplan laat zien, heeft elk bestuurslid een thema in zijn/haar portefeuille. De komende nieuwsbrief lichten we telkens een thema uit. Informeer gerust bij een portefeuillehouder als je eerder vragen of suggesties hebt.