Regionale Samenwerking tussen VMBO, MBO en de sector is de sleutel om de professionals van de toekomst voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen.

John Wierenga, vertegenwoordiger vmbo in sectorkamer Zorg, welzijn en sport van SBB

Tools

Samenwerking met andere vmbo-scholen vraagt om veel verschillende vaardigheden: overleggen, keuzes maken, focussen en ideeën toetsen bijvoorbeeld. In het najaar van 2018 ontwikkelde Platform Zorg & Welzijn in samenwerking met Zorgpact een Samenwerkingstoolkit speciaal voor het vmbo Zorg en Welzijn om hierbij te ondersteunen. De tools stellen samenwerkingspartners in staat het gesprek op gang te brengen, te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder’? De onderdelen van deze toolkit zijn gratis beschikbaar en online in te vullen. Je kunt de tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

Image

De Praatplaat

De Praatplaat helpt bij het gezamenlijk reflecteren op de huidige situatie waarin de samenwerkingspartners zich bevinden, om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren en om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’.

Image

De Follow-up plaat

Voorkom dat reflecteren een eenmalig gesprek is en zorg er voor dat er daadwerkelijk acties voor verbeteringen in gang gezet worden. Concrete afspraken houd je daarom bij in de Follow-up plaat.

Zie voor meer uitleg en tips & trucs over de Praatplaat en Follow-up plaat de ‘handleiding samenwerkingstool’.

Image

Het Education Model Canvas

Bij een nieuwe of bestaande samenwerkingsstructuur hoort een ‘business model’: Waar werk je samen naartoe en hoe doe je dat? Het Education Model Canvas (afgeleid van het Business Model Canvas) helpt focussen, keuzes maken en ideeën toetsen.

Image

Het Inspiratiekompas

Het inspiratiekompas is een hulpmiddel voor de invulling van thema’s en onderliggende activiteiten die de regio wil uitvoeren. Het kompas bevat zes thema’s. De zes genoemde thema’s kunnen richting geven, maar zijn niet uitputtend. Om goed aan te sluiten op de regionale uitdagingen zijn er wellicht nog regio specifieke thema’s te benoemen.