Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

Sterk techniekonderwijs en kansen voor Z&W

Ook niet-technische profielen welkom bij STO

Ongeveer 70% van alle vmbo-profielen zijn aangehaakt bij STO en maken gebruik van de middelen van STO. Dit zijn zowel technische als niet-technische profielen. Ook in de komende periode zijn niet-technische profielen van harte welkom om aan te sluiten bij de STO-regio. Hoe dat kan is weergegeven in bijgaande flyer. Kern van het verhaal: een niet-technisch profiel heeft niet automatisch recht op STO-geld, maar met een goed plan, waarin techniek natuurlijk de hoofdrol speelt, is er in de regio veel mogelijk.

 

 

Zorgtechnologie in de profiellessen zorg en welzijn
Maatje danst!

Slimme meters, ‘meekijkbrillen’, zorgrobots: er is steeds meer technologie in de zorg. Hoe bereid je leerlingen daarop voor? Er is een keuzevak Technologie binnen Zorg en Welzijn, maar docenten Nienke Groen-Kloosterman en Sinie Koster pleiten ervoor om zorgtechnologie juist ook op te nemen in de basislessen van het profiel.

Maatje is een vriendelijk zorgrobotje dat luistert naar commando’s en reageert op aanraking. Als je zegt ‘Doe een dansje!’, begint ze vrolijk te dansen, en als je over haar hoofd aait, lichten er hartjes op in haar ogen. Het allerleukste: ze luistert ook naar het commando ‘Maatje, laat een scheet!’