We wilden werken met ons hoofd, handen, maar vooral vanuit ons hart, dus kozen we omdat we graag met mensen werken voor het profiel Zorg en Welzijn.

Uitkomst groepsgesprek Klas ZW4K, Schoonhovens College

Inventarislijst

Met medewerking van enkele docenten en Cito is een inventarislijst voor het profielvak Zorg & Welzijn ontwikkeld. De inventarislijsten van alle profielen zijn bedoeld voor OCW om hen inzicht te geven in wat nodig is om de profielen inclusief keuzevakken te kunnen verzorgen.

Het is daarnaast een servicedocument voor scholen. Met Cito is afgestemd welke inventaris minimaal benodigd is om de CSPE’s te kunnen uitvoeren. Met de uitvoering van de keuzevakken is nog minder ervaring in de praktijk. Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor de inventarislijsten van de keuzevakken, dan kunt u deze mailen naar info@platformzorgenwelzijn.nl.