Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een vertrouwde, zeer bekwame, achterban.

Herma Smit, docent Z&W leerlijn UV Metzo College

Scholing docenten

U vindt hier informatie over het (na)scholingsaanbod voor vmbo-docenten Zorg en Welzijn. De professionaliseringactiviteiten worden verzorgd door hogescholen met een sector Zorg en Welzijn.

Overzicht

  • Fontys Hogeschool
   Specifiek voor Zorg en Welzijn biedt Fontys Hogeschool op dit moment geen algemene cursussen aan. Dit gaat altijd op basis van maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij mevrouw D. van Limpt, e-mail: d.vanlimpt@fontys.nl.
  • Hogeschool van Amsterdam
   Specifiek voor Zorg en Welzijn biedt de Hogeschool van Amsterdam op dit moment geen algemene cursussen aan. Dit gaat altijd op basis van maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij mevrouw van Lith, telefoon 06-211 554 16, e-mail: a.van.lith@hva.nl

.

  • Hogeschool van Utrecht
   Specifiek voor Zorg en Welzijn biedt Hogeschool van Utrecht op dit moment geen algemene cursussen aan. Dit gaat altijd op basis van maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij mevrouw J. Bolding, vakgroep GZ-Welzijn, e-mail: Jacquelien.bolding@hu.nl

.

 • Hogeschool Windesheim en Hogeschool
  Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht hebben het initiatief genomen voor de hbo-master Expertdocent Beroepsonderwijs. Deze master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Meer informatie over de MEB vindt u in de folder en op de website van Windesheim. Heeft u vragen over de master, dan kunt u contact opnemen met Monique Ridder, opleidingscoördinator MEB, e-mail: mam.ridder@windesheim.nl, telefoon 088 – 469 77 09.

Bijscholing VMBO

Op de website www.bijscholingvmbo.nl vinden beroepsgerichte vmbo docenten een bijscholingsaanbod voor de het profiel Zorg en Welzijn.