Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Terugblik regionale netwerkbijeenkomsten voor leden

Januari t/m maart 2024 heeft in elk van de 5 regio’s een regionale netwerkbijeenkomst plaatsgevonden op een gastschool. Twee thema’s stonden op de agenda: motivatie van leerlingen en buitenschools leren/stage. Veel docenten hadden voorafgaand aan de bijeenkomst een onderzoekje onder hun leerlingen gedaan naar wat hen motiveert. Dat leverde soms verrassende inzichten op. Oprechte aandacht voor en een positieve houding naar leerlingen zorgt voor verbinding die voorwaardelijk lijkt voor het leren.

De presentaties van de gastscholen leverden mooie voorbeelden op van de wijze waarop ze leerlingen buiten de school praktijkervaringen laten opdoen of waarop ze juist de buitenwereld de school in brengen.

Al met al waardevolle thema’s waarover we nog niet uitgepraat zijn.

Hier vind je de algemene presentatie, de uitgedeelde formulieren en de presentaties van de gastscholen.