Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een vertrouwde, zeer bekwame, achterban.

Herma Smit, docent Z&W leerlijn UV Metzo College

Image

Onderwijs

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn is er voor alle scholen die het profiel Z&W aanbieden en/of de keuzevakken Z&W.

Hier vindt u meer informatie over het primaire proces: het examenprogramma Z&W en de methodes die voor dit examenprogramma zijn ontwikkeld.

Maar ook welke (bij)scholingsmogelijkheden er voor u als docent zijn om dit primaire proces vorm te geven.

Eind 2016 is het interessante rapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ verschenen. Een veranderende maatschappij vraagt om andere zorgprofessionals. In dit advies wordt duidelijk aangegeven welke gevolgen dit heeft voor opleidingen in zorg en welzijn.