Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
juni
2024

Oproep: help ons bij het bepalen van de toetsstandaard

In het kader van haar master Toetsdeskundige is Naomi van Roekel, docent Zorg en Welzijn op De Meerwaarde, op zoek naar een groep experts (docenten Zorg en Welzijn) die willen deelnemen aan een traject voor de standaardbepaling van een theorietoets van Zorg en Welzijn.

Standaardbepaling is een proces waarbij we vaststellen welke score op een toets als voldoende wordt beschouwd. Dit proces is cruciaal om eerlijk en betrouwbaar te kunnen beoordelen. Door middel van de standaardbepaling wordt de grens tussen voldoende en onvoldoende bepaald en dit vormt de basis voor de cijferberekening.

Interesse om deel te nemen?

Voor dit traject vraagt Naomi een tijdsinvestering van 60-90 minuten. In ruil hiervoor ontvang je de ontworpen theorietoets van de profielmodule Mens en activiteit mét de uitkomsten van de standaardbepaling en cijferberekening op zowel VMBO basis– als kaderniveau, zodat je de theorietoets ook kunt inzetten binnen de eigen onderwijscontext.

Mail Naomi van Roekel