Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
juni
2024

Uitgelicht: portefeuille ‘Professionalisering’

De activiteiten van het Platform VMBO Z&W staan in het jaarplan 2024 gerangschikt naar thema. Elke regiobestuurder heeft een thema in haar of zijn portefeuille.

Dit keer besteden we aandacht aan het thema ‘professionalisering’, de portefeuille van Jogien Verweij en Stephan Steunenberg. Om de professionele ontwikkeling van Z&W medewerkers op de scholen te bevorderen worden er verschillende vormen van professionaliseringsactiviteiten georganiseerd. Hierbij worden leden geïnformeerd en gestimuleerd om met en van elkaar te leren. De landelijke dag en de regionale netwerkbijeenkomsten zijn hierin belangrijke momenten.

Naast het organiseren van activiteiten onderhouden wij contacten met de Hogescholen en het MBO. Enerzijds om afstemming te zoeken en anderzijds om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hiervoor gebruiken we input vanuit het werkveld en onze leden. Het uitganspunt hierbij is de borging van voldoende bevoegde en bekwame Z&W docenten/ instructeurs/onderwijsassistenten in ons onderwijs.