Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
december
2023

Evaluatiegesprek cspe 2022-2023

Half december heeft een goed gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van Platform VMBO Z&W (docenten van 4 lidscholen en bestuurslid Annet Alting), CvTE en Cito over de inhoud en uitvoering van het cspe 2022-2023. Basis voor dit gesprek was de rapportage die is opgesteld aan de hand van de enquête cspe. Erg prettig om te merken dat er echt iets gedaan wordt met de feedback, onder andere over de rekenopdrachten en het vele computerwerk, die docenten geven. Mooi om alvast te melden is dat de cspe-app bij het examen van 2024 is verdwenen, en alle opdrachten in Facet gemaakt worden.