We wilden werken met ons hoofd, handen, maar vooral vanuit ons hart, dus kozen we omdat we graag met mensen werken voor het profiel Zorg en Welzijn.

Uitkomst groepsgesprek Klas ZW4K, Schoonhovens College

Examenprogramma Z&W voor BB, KB en GL

Het examenprogramma Z&W bestaat uit:

 • kernprogramma
 • profielmodulen
 • keuzevakken

De uitwerking van het examenprogramma en de vakinhoudelijke uitwerkingen vindt u op de website van Stichting Platforms vmbo.
Hieronder leest u de achtergrondinformatie bij het nieuwe examenprogramma.

Kernprogramma

De kern van het examenprogramma is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken.
Het kernprogramma bestaat uit:

 • a. algemene kennis en vaardigheden
 • b. professionele kennis en vaardigheden
 • c. loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling

De professionele kern van het profiel (onderdeel b) is ‘het kloppend hart’ van het profielvak en de keuzevakken.

De professionele kern schematisch weergegeven

 • 1.     Persoonlijk functioneren

 • Centraal staat de toekomstige beroepsbeoefenaar die zelf het belangrijkste instrument is. Hij/zij weet wat nodig is om een gezonde levensstijl te hanteren en handelt hiernaar. Hij/zij leert daarnaast te reflecteren en om te gaan met feedback voor het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld.

 • 2.     Werken met en voor de ander

 • De ontmoeting met de ander staat centraal. Daarbij gaat het om de relatie met de klant. Welke ondersteuning heeft de klant nodig?

 • 3.     Werken in de beroepsomgeving

 • De algemene beroepsvaardigheden en de oriëntatie op de werkvelden staan centraal.

Profielmodulen van het profielvak Zorg & Welzijn

Het zorgleefplan (ZLP) is een model om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan cliënten. Het ZLP-model onderscheidt vier zogenoemde domeinen van kwaliteit van leven:

 • het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
 • woon/leefomstandigheden
 • de sociale kant van het leven (participatie)
 • het mentale welbevinden van de cliënt als persoon.
 • Module

 • De kandidaat kan:

 • 1. Mens en gezondheid

 • Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl.

 • 2. Mens en omgeving

 • Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving.

 • 3. Mens en activiteit

 • Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren.

 • 4. Mens en zorg

 • Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant.

Toepassing van de modulen

Het profielvak onderscheidt vier afzonderlijke modulen. Maar in de toepassing moeten de modulen in samenhang worden ingezet.

De modulebeschrijvingen omvatten inhouden, géén contextbeschrijvingen. De inhouden zijn toe te passen in het brede scala aan contexten dat de sector omvat. In de diverse contexten zullen de vaardigheden verschillend worden ingezet.

Het ontwikkelen van leeractiviteiten in verschillende beroepscontexten creëert mogelijkheden voor leerlingen om zich in te leven in de toekomstige beroepsrol. Daarmee wordt impliciet de relatie gelegd met de vervolgopleidingen. Het  accent in de leeractiviteiten ligt op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Keuzevakken Z&W

 • Icon

  Uiterlijke verzorging

  Een wereld van beroepen: van haarverzorging tot voetzorg. Van schoonheidsverzorging tot make-up art.

 • Icon

  Gezondheidszorg & Welzijn

  Een breed palet aan werkvelden. Van kraamverzorger tot verpleger. Van pedagogisch medewerker tot apothekersassistent.

 • Icon

  Facilitaire dienstverlening

  Dienst verlenen heeft vele gezichten. Van beveiliger tot receptionist. Van medewerker catering tot receptionist.

 • Icon

  Sport & Bewegen

  Mensen helpen bij een gezonde leefstijl. Dat vraagt om trainers, instructeurs en professionals die sport- en bewegingsprogramma’s kunnen opzetten en uitvoeren.

Bij het profielvak zijn 13 keuzevakken bij de vier uitstroomrichtingen ontwikkeld. Scholen kunnen er voor kiezen om ook keuzevakken aan te bieden die bij andere profielvakken zijn ontwikkeld.

Uiterlijke verzorging

 1. Kennismaking met uiterlijke verzorging
 2. Haarverzorging
 3. Huidverzorging
 4. Hand- en voetverzorging


Gezondheidszorg & Welzijn

 1. Welzijn kind en jongere
 2. Wonen en huishouden
 3. Assisteren in de gezondheidszorg
 4. Welzijn volwassenen en ouderen
 5. Technologie binnen zorg en welzijn


Facilitaire dienstverlening

 1. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
 2. Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie


Sport en bewegen

 1. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
 2. Voorkomen van ongevallen en EHBO

 

Keuzevakken downloaden?