Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

14
april
2022

Landelijke dag Z&W 2022

We hebben een nieuwe datum gepland voor de landelijke dag Z&W die eerder helaas niet door kon gaan. We gaan ervan uit dat het op donderdag 14 april 2022 weer mogelijk is elkaar veilig fysiek te ontmoeten. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! Zodra het mogelijk is om in te schrijven, ontvangen de leden daarover weer bericht.