Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
november
2021

Landelijke dag Z&W

Helaas kon de landelijke dag Z&W in 2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu er weer meer mogelijk is, hopen we dat onze leden elkaar in november fysiek kunnen ontmoeten. Noteer daarom alvast 18 november in uw agenda. Begin oktober wordt de uitnodiging met het programma naar alle contactpersonen gestuurd, waarna de inschrijving start.