Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

3
november
2021

Webinar Op weg naar de nieuwe leerweg terugkijken

Woensdag 3 november heeft een webinar plaatsgevonden. Twee pilotscholen stonden in de schijnwerpers. Medewerkers van het Fortes Lyceum in Gorinchem en van het Insula College in Dordrecht vertelden over hun ervaringen met de voorbereiding op en de eerste weken van de pilot.