Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
december
2022

Voorzitterswissel

Op 1 oktober jongstleden heeft binnen het Platform VMBO Zorg & Welzijn een voorzitterswissel plaatsgevonden. Raymond Nijenhuis heeft het stokje overgenomen van Arjen Daelmans.

Arjen Daelmans is vanaf dat moment voorzitter van Stichting Platforms Vmbo. In dit artikel blikken beiden terug en vooruit op wat het Platform VMBO Z&W voor haar leden wil betekenen.