Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
februari
2023

Van de voorzitter

“Onderzoek: tekort aan zorgpersoneel op lange termijn alleen maar groter…” zo kopte een nieuwsartikel van NOS precies een jaar geleden. Dit jaar is er al een tekort van 49.000 zorgmedewerkers en dat loopt op tot 135.000 in 2031. Vooral ziekenhuizen en verpleeghuizen komen steeds meer mensen tekort. Kortom, voldoende urgentie om nu echt de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Wat mij betreft, mag de lamp nog nadrukkelijker gezet worden op het onderwijs en dan in het bijzonder het Zorg en Welzijn onderwijs van het vmbo. Immers hier zitten de potentiële zorgmedewerkers van de toekomst. Het is gelukkig zo dat we in de onderwijscijfers van het jaar 2022 een toename zien van het aantal vmbo-leerlingen dat het profiel Zorg en Welzijn kiest. In 2022 volgden er in totaal 26.026 leerlingen het profiel, een stijging van 3.3% ten opzichte van 2021. Een goed begin dus. Het is echter overduidelijk dat er meer nodig is dan dat om het tekort aan zorgpersoneel te beslechten.

Met de notitie ‘(Samen)werken aan Duurzame zorg’ dragen we op onze manier bij aan het vergroten van de instroom in opleidingen Zorg en Welzijn. Dit doel bereiken we door onder andere nauw samen te werken met onze stakeholders. Wanneer we ons verenigen, komen we verder.

Naast dit enigszins politieke pad, is er natuurlijk ook het pad dat dichter bij onze leden (scholen) ligt en gaat over ondersteuning, bijscholing, kennisdeling en netwerken. Ook hier nemen we als platform onze verantwoordelijkheid. Onze landelijke dag staat immers al gepland op 1 juni aanstaande. Ik zou zeggen, meld je t.z.t. aan voor deze interessante dag.

Kortom, er gebeurt veel. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Parijs is nog ver….

Raymond Nijenhuis