Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

21
juni
2021

Van de voorzitter

Met veel trots kijk ik terug naar onze leerlingen die het examen Zorg en Welzijn hebben gedaan. Mooie slagingsresultaten, die de komende weken alleen nog beter zullen worden. Ondanks dat deze leerlingen meer dan een jaar wisselend wel of niet, online en (gedeeltelijk) fysiek naar school mochten. In tegenstelling tot berichten in de media wil ik deze generatie leerlingen benoemen als een ‘plus’ generatie. Naast het behalen van het diploma hebben deze leerlingen juist vaardigheden en competenties ontwikkeld die in een normale situatie minder expliciet waren. Echter zonder de begeleiding van jullie, docenten en ondersteuners was dit zeker niet gelukt. Ik wil jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken.

Regelmatig kijk ik met vraagtekens terug op de gemaakte keuzes rondom Corona. Iedere keer weer waren jullie er als de politiek weer haar beleid veranderde. Jullie stonden er voor je leerlingen in les- en praktijksituaties waarin de maatregelen zeker niet altijd konden worden nageleefd. Het kwam op mij over of de politiek hier soms geen oog voor had. Een dieptepunt vond ik wel dat onze basis- en kaderleerlingen een week later de examenuitslag kregen. Dan stel ik mij oprecht de vraag of onze beleidsmakers wel in de gaten hebben welk groot goed zij in handen hebben met onze VMBO leerlingen en de collega’s die iedere dag aan deze bijzonder mooie groep onderwijs verzorgen. Hier is nog een heleboel te winnen. Wij zullen vanuit het Platform ons uiterste best doen hier aandacht voor te blijven vragen.

Ondanks alle drukte hebben we vanuit het Platform een aantal online-netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Rondom het Praktijkgerichte programma hebben we samen met de collega’s van het SLO informatie en feedbackrondes gehouden. Deze werden erg gewaardeerd door de deelnemers. De scholen die volgend jaar met de pilot van dit praktijkgerichte programma gaan starten zijn druk bezig met de voorbereiding aan de hand van het inmiddels vastgestelde concept examenprogramma. We hebben een themabijeenkomst gehouden rondom ons nieuwe keuzevak Technologie binnen Zorg en Welzijn. Dit was ook een goed bezochte bijeenkomst waarin juist de verbinding tussen de profielen Zorg en Welzijn en Techniek als enorme meerwaarde werd gezien om dit keuzevak vorm en inhoud te geven. Wij zijn als platform erg benieuwd naar de ervaringen die scholen hier volgend jaar mee op gaan doen.  Een groep enthousiaste collega’s heeft samen met VOION gewerkt aan de website Veilige praktijklokalen Zorg en Welzijn. Het mooie resultaat is gepresenteerd in twee netwerkbijeenkomsten. De reacties hierop waren zeer positief. Ook de doorlopende leerlijn VMBO en MBO heeft op de agenda gestaan. Een onderwerp dat we de komende jaren aandacht zullen blijven geven.

Als bestuur gaan we voor de zomervakantie nog aan de slag om de contouren van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan op te stellen. Mogelijk dat we op onze landelijke dag in november hier meer over kunnen vertellen. Om ons bestuur weer compleet te maken worden er voor twee regio’s nieuwe voorzitters geworven. Zo staan we weer in de steigers om het volgend schooljaar in te gaan.

Ik wil jullie hierbij, mede namens mijn collega bestuursleden en ondersteuners van ons Platform alvast een heel mooie, zonnige zomervakantie wensen. Rust goed uit, geniet van de mooie momenten in een goede gezondheid. En dan zien wij elkaar in het nieuwe schooljaar hopelijk fysiek maar anders zeker online bij een van onze netwerkbijeenkomsten.

Arjen Daelmans
Juni 2021