Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

13
september
2023

Van de voorzitter

Nieuw schooljaar een nieuw hoofdstuk

Een nieuw schooljaar betekent een nieuw hoofdstuk. Ik hoop dat de vakantieperiode voor iedereen de nodige ontspanning en rust heeft gebracht, en daarmee een solide basis heeft gelegd voor een frisse start van het schooljaar.

Inmiddels is ook de laatste regio begonnen aan een nieuw schooljaar, dat hopelijk gevuld zal zijn met talloze nieuwe kansen en boeiende verhalen. Het begin van een nieuw schooljaar geeft vaak het gevoel van het omslaan van een lege pagina in een boek, waarop de uitdagingen en mogelijkheden van het komende jaar geschreven zullen worden. Het platform Zorg en Welzijn kijkt er ook dit jaar weer naar uit om een waardevol hoofdstuk aan dit verhaal toe te voegen.

Zo kijken we vol verwachting uit naar de geplande regionale bijeenkomsten en onze jaarlijkse landelijke bijeenkomst in Amersfoort. Zullen we nauwlettend de ontwikkelingen in Den Haag volgen en volop aandacht hebben voor het advies “Toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het VMBO” van de stichting Platforms VMBO en de praktijkgerichte programma’s. Als platform zullen we uiteraard ook andere belangrijke (landelijke) thema’s nauwgezet in de gaten houden en jullie tijdig informeren wanneer dit relevant is. Kortom, er staat ons veel te wachten in het komende schooljaar.

Ik wil jullie allen van harte een fantastisch nieuw schooljaar wensen, gevuld met succes, plezier en persoonlijke groei. Laten we samen deze “lege” pagina vullen en gezamenlijk het verhaal van dit schooljaar schrijven!

Raymond Nijenhuis
Voorzitter Platform Z&W