Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

29
maart
2021

Van de voorzitter

De ontwikkelingen rondom Corona blijven ons doen en laten in school dagelijks beïnvloeden. Ondanks alle beperkende maatregelen hoor, zie en ervaar ik dat er ontzettend hard door jullie met onze leerlingen gewerkt wordt om ze goed voor te bereiden op de examens. Complimenten hiervoor. Samen met het CvTE hebben we twee online informatiebijeenkomsten/vragenuurtjes georganiseerd rondom het thema examinering. Door de deelnemers werden deze als verhelderend en waardevol ervaren.

De voortdurende discussie over de leerachterstanden n.a.v. de maatregelen rondom Corona, roept inmiddels bij mij irritatie op. De ontwikkeling van leerlingen op vaardigheden en competenties worden mijns inzien door onze bewindvoerders onvoldoende gezien en gewaardeerd. Leerlingen die voor een zieke opa of buurvrouw boodschappen halen, koken voor het gezin, broertjes en zusjes ondersteunen met digitaal schoolwerk, daar doe ik mijn petje voor af!  Volgens mij moet de discussie gaan over een onderwijssysteemachterstand in plaats van leerachterstand!

Het proces rondom de ontwikkeling van het Praktijkgerichte programma Zorg en Welzijn binnen de nieuwe leerweg staat niet stil. Samen met het SLO zullen we in de komende maanden een volgende online bijeenkomst organiseren om jullie verder inhoudelijk te informeren. Vanaf augustus wordt het concept examenprogramma van Z&W uitgeprobeerd op de pilotscholen. Ook dat blijven we natuurlijk volgen.

Komend schooljaar mag het keuzevak Technologie in Zorg en Welzijn als examenvak worden aangeboden. Uit de reacties die wij horen lijkt er veel interesse voor te zijn. Daarom organiseren wij in april een online sessie over dit thema. Onder andere dit keuzevak stimuleert in een aantal regio’s ook de samenwerking tussen vmbo-mbo-bedrijfsleven. Los daarvan gebeuren er ook al veel mooie dingen in de samenwerking. De oproep om deze bij het platform te melden. Wij kunnen deze dan aanbieden bij Sterk Beroepsonderwijs en/of Actie Leer Netwerk.

Ons plan (Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom heeft bij een aantal politieke partijen steun gevonden. Met de verkiezingen nu bijna twee weken achter ons is het nu aan deze partijen woorden om te gaan zetten in daden. Het belang van het VMBO als basis van de beroepskolom is iets waar continu aandacht voor moet worden gevraagd! Reken er maar op dat wij dit vanuit ons Platform (blijven) doen.

Ik wil jullie heel veel succes wensen in de voor ons liggende periode. Heb oog voor de leerlingen maar zeker ook voor elkaar. En tot ziens bij een van de komende (online) bijeenkomsten of ons hopelijk fysieke jaarcongres op 18 november.

Arjen Daelmans