Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

18
december
2022

Van de voorzitter

Een nieuwe voorzitter en bijna een nieuw jaar! Het is inmiddels al weer een tijdje geleden dat ik het stokje, voor wat betreft het voorzitterschap, heb overgenomen van Arjen Daelmans. Door het vertrek van Arjen naar Stichting Platforms Vmbo ontstond voor mij, na een aantal jaren als regiovoorzitter Midden-oost actief te zijn geweest, de mogelijkheid om een mooie volgende stap te zetten binnen het platform.

Arjen heeft als voorzitter veel tijd en energie in ons platform gestoken, in het bijzonder in het uitdragen van de notitie ‘(Samen)werken aan duurzame zorg!’. De doelstelling van deze notitie is om de instroom in opleidingen zorg en welzijn te vergroten. We merken dat de notitie steeds vaker gehoor krijgt, maar het blijft kijken waar we invloed kunnen uitoefenen. Iets waar we de komende periode zeker mee door zullen gaan. Gelukkig hebben we Arjen tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur in de bloemetjes kunnen zetten en hem kunnen bedanken voor zijn inzet. Arjen nogmaals dank!

Inmiddels kunnen we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen. Stephan Steunenberg is onlangs benoemd tot regiovoorzitter Midden-Oost. We heten Stephan van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier toe. Met het benoemen van Stephan zijn we als bestuur weer op volle sterkte en kunnen we ons focussen op onze doelstellingen en ambities.

Voor 2022 kunnen we terugkijken op een jaar met mooie en gelukkig weer fysieke (netwerk) bijeenkomsten in de regio. Deze bijeenkomsten stonden onder meer in teken van het delen van de goede voorbeelden van de scholen, het delen van de laatste ontwikkelingen voor wat betreft nieuwe keuzevakken en het stil staan bij de inzet van ICT tijdens de lessen. Vanuit de enquête die we hebben uitgezet, waarin we peilen naar de behoefte, weten we wat er speelt en passen we de nog komende netwerkbijeenkomsten hier op aan. Net zoals bij de invulling van de landelijke bijeenkomst, waar de commissie inmiddels al hard mee aan het werk is. Kortom, er wordt niet stilgezeten binnen het platform.

Samen met de medebestuurders én de ondersteuners van ons Platform heb ik veel zin om de vervolgstappen te gaan zetten om onze plannen en ambities voor jullie, maar natuurlijk ook voor onze leerlingen te gaan verwezenlijken. In de wetenschap dat we -nog steeds- leven en werken in een vreemde, onzekere tijd. We wisten het wel, maar Corona benadrukte nogmaals hoe belangrijk de sector Zorg en Welzijn is.

Eén ding weten we gelukkig wel zeker en dat is dat we de binnenkort twee weken vakantie hebben. Twee weken die hopelijk voor iedereen synoniem staan voor twee weken ontspanning en RUST althans……..dit alles even vanuit mijn aanname dat kerstboodschappen doen, een kerstdiner bereiden, de juiste wijn uitzoeken voor bij het kerstdiner en oliebollen bakken, geen stress opleveren.

Hopelijk ervaren jullie deze twee weken als een periode van gezellig samen zijn, afgewisseld met wat ruimte voor overpeinzing en ontspanning. Om daarna weer, in het nieuwe jaar, met dezelfde overgave te doen daar wij voor staan; leerlingen op weg helpen naar hun plek in deze (complexe) wereld.

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een goed en bovenal gezond 2023!

Raymond Nijenhuis