Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

10
december
2020

Van de voorzitter

Ik ben net digitaal aangesloten bij de Actie Leer Netwerk Dagen 2020. Voorgaande jaren 1 dag fysiek in het land, dit jaar een hele week online. De actielijnen binnen dit programma sluiten naadloos aan bij onze notitie (Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom. Goed is om te ervaren dat we deze notitie inmiddels bij een aantal politieke partijen op de agenda hebben gekregen. Het is nu aan onze bewindslieden om de daad bij het woord te voegen en ervoor te zorgen dat we onze vragen over menskracht en middelen kunnen gaan realiseren. Ik kan mij niet voorstellen dat de politici onze leerlingen de ervaring van wat het werk in onze mooie sector inhoudt, willen ontnemen.

Inmiddels is de goedkeuring vanuit OC&W gekomen op ons nieuw ontwikkelde keuzevak: ‘Technologie binnen Zorg en Welzijn’. Dit keuzevak kan met ingang van komend schooljaar worden aangeboden. Wij vinden het tenslotte allemaal belangrijk onze VMBO-leerlingen toekomstgericht voor te bereiden, want de vergrijzing vraagt naast meer personeel, om meer technische oplossingen voor de Zorg. En hoe waardevol is het om leerlingen daar vroegtijdig kennis mee te laten maken. We zullen gaan onderzoeken of dit om een bijscholing vraagt.

COVID heeft ons doen en laten nog steeds in haar greep, maar levert ook heel mooie, nieuwe ‘ontdekkingen’ op. Zo hebben we onze eerste ronde netwerkbijeenkomsten digitaal georganiseerd. De feedback die jullie hebben gegeven nemen we mee naar de volgende ronde in het voorjaar. De uitdaging aan ons allen is vooral om de goede dingen te borgen in onze nieuw te ontwikkelen systemen.

Ook zijn de scholen die gaan deelnemen aan de pilot praktijkgerichte programma’s binnen de TL (Nieuwe Leerweg) voor o.a. Zorg en Welzijn bekend. De ontwikkelgroep staat in de steigers en als Platform voeren we nog de gesprekken hoe we hierbij verder betrokken willen gaan worden.

De bijeenkomsten over de leerlabs hebben vruchten afgeworpen. Naar verwachting gaan er drie leerlabs starten waarin de verbinding tussen VMBO en MBO centraal staat. Het opstarten van leernetwerken die gaan over regionale samenwerking/doorlopende leerroutes VMBO-MBO komt terug in ons jaarplan. Natuurlijk blijft de activiteit ‘veilige praktijklokalen’ op de agenda. Hier zijn enkele collega’s samen met VOION mee aan de slag. We blijven de gesprekken voeren met onze samenwerkingspartners. Kortom, er staat nog veel te gebeuren in het nieuwe kalenderjaar.

Ik wens jullie mede namen de regiobestuurders en alle ondersteuners die betrokken zijn bij ons Platform hele mooie feestdagen. Anders dan andere jaren, maar desondanks met onvergetelijke momenten samen met je dierbaren.

Tot slot wil ik jullie een inspirerend, gelukkig en bovenal gezond 2021 toewensen.

Arjen Daelmans