Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

1
november
2023

Van de voorzitter

Terwijl de herfstvakantie achter ons ligt en het schooljaar in volle gang is, nadert de kerstperiode snel. We kijken met genoegen terug op onze recente reeks regionale bijeenkomsten, waarbij we werden geïnspireerd door de waardevolle kennis en ervaringen die binnen de regio’s werden gedeeld, met speciale aandacht voor zaken als groepsgrootte in het zorg- en welzijnsonderwijs. Met hetzelfde enthousiasme zien we uit naar de aankomende regionale bijeenkomsten en, natuurlijk, de landelijke dag. Als je die dag een good practice wilt delen of je hebt een suggestie voor een interessant onderwerp, dan horen we dat graag.

Daarnaast willen we graag benadrukken dat ons platform regelmatig wordt benaderd om onze inzichten te delen over verschillende aspecten van het vmbo-onderwijs, of het nu gaat om enquêtes of interviews. Wij streven ernaar om hier snel en doeltreffend op te reageren, omdat we het van groot belang achten om onze expertise te delen. We maken gebruik van onze sociale mediakanalen en regionale bijeenkomsten om jullie hiervan op de hoogte te houden.

Kortom, we blijven actief en betrokken in deze dynamische periode, terwijl we gezamenlijk werken aan de verbetering van het onderwijs.

Raymond Nijenhuis
Voorzitter Platform Z&W