Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

20
april
2022

Van de voorzitter

Beste collega’s,

Afgelopen donderdag was het dan zover, na bijna drie jaar weer een Landelijke dag. In het prachtige Onderwijsleerhotel in Amersfoort waren ruim 150 collega’s aanwezig. Na de Corona periode was er, net zoals bij onze leerlingen, merkbaar behoefte om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten, niet via een beeldscherm maar gewoon fysiek.

Voor het bijna complete nieuwe bestuur was dit ook een mooi moment.  De sfeer proeven, kennis maken met nieuwe collega’s, interessante gesprekken voeren.

Teun Toebes trapte de dag af met zijn indrukwekkende lezing. Hij heeft ons vooral laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Hij beschrijft in zijn boek de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe wij deze kunnen veranderen. Ik herken dit ook binnen ons onderwijs.

Aansluitend aan deze lezing was de eerste ronde workshops waar onder andere Passend onderwijs, de Black Box en nieuwe mogelijkheden van het lespakket ‘ Aan jou hebben we wat’ aan de orde kwamen. Ook ‘de ambassadeurs van de zorg’ verzorgden in de daarop volgende rondes een workshop.

Het zonnige weer droeg er mede aan bij dat de lunch nog beter smaakte. Hierna werd de zaal meegenomen en geïnspireerd door de Keynote van Lucien Engelen. Hij heeft de bezoekers een beeld geschetst op het snijvlak van zorginnovatie en strategie en wat dit kan/zal betekenen voor de toekomst van ons onderwijs. Soms een stip ver op de horizon die dan toch dichter bij bleek te zijn.

De workshops rondom zorgtechnologie, VR, Gamification en ICT sloten hier mooi op aan.

In mijn inleidend woordje heb ik iets verteld over het praktijkgerichte programma Z&W, veilige praktijklokalen en Skills Talents. Deze drie onderwerpen kwamen ook terug in onze workshops. Onderwerpen waar we als Platform in de toekomst aandacht aan blijven besteden.

Als ik terugkijk kan ik concluderen dat we met elkaar een mooie, waardevolle Landelijke dag hebben gehad. De sfeer was prima, de workshops werden allemaal goed gewaardeerd, dit is waar we het voor doen. Namens het gehele bestuur en ondersteuning wil ik jullie dan ook allemaal bedanken voor de bijdrage, als bezoeker of als aanbieder.

Tot slot wil ik jullie de komende  periode heel veel succes wensen met het afnemen en afronden van de examens, in welke vorm je dit ook doet.

Arjen Daelmans
april 2022