Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

15
april
2024

Van de voorzitter

Op naar succes…..

De cspe’s zijn gestart en daarmee is ook de spannende periode van praktijkexamens weer aangebroken! Voor zowel ons als onze leerlingen is dit een tijd vol drukte en zenuwen. Wat zijn de opdrachten dit jaar? Lezen ze de opdrachten zorgvuldig door of gaan ze direct van start? Hebben ze hun zenuwen onder controle? Vragen die waarschijnlijk bij velen van ons bekend zijn. Hoe hectisch en nerveus het ook mag zijn aan het begin van zo’n examen, vaak kijken we achteraf met tevredenheid terug.

We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe de examens dit jaar zullen verlopen, zowel voor onszelf als voor de leerlingen. Als platform hebben we afgelopen jaar de ontvangen feedback doorgegeven aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en zullen we dit het komende schooljaar ook zeker blijven doen. In deze nieuwsbrief een oproep om de enquête CSPE weer in te vullen.

Hopelijk hebben we onze leerlingen een goed beeld gegeven van wat de prachtige zorgsector inhoudt en zullen ze na het vmbo een mbo-studie volgen die aansluit bij hun vmbo-opleiding. Het personeelstekort in de sector wordt er immers niet kleiner op.

Technologie speelt een belangrijke rol in de sector Z&W. Onze Z&W leerlingen bereiden we daarop voor in het profielvak Z&W en sommige scholen bieden een apart keuzevak Technologie binnen Z&W aan. Goed nieuws voor ons dat de Sterk Techniek-regio’s de opdracht hebben gekregen om – vanaf 2025, de nieuwe fase van Sterk Techniekonderwijs – techniek niet alleen vorm te geven in de technische profielen, maar juist ook leerlingen die geen technisch profiel volgen kennis te laten maken met techniek. In de STO-flyer lezen we dat ook Z&W dus welkom is bij STO.

Tot slot wil ik jullie graag wijzen op de landelijke dag die op 6 juni a.s. plaatsvindt in Amersfoort. De inschrijving hiervoor is nu open via deze deze link. Het centrale thema van deze dag is “Zorg en Welzijn met hart en ziel voor onze leerlingen”. Deze dag biedt een geweldige gelegenheid om meer kennis op te doen en contact te leggen met collega’s. Het belooft een bijzonder interessant programma te worden en ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen. Ik kijk ernaar uit om jullie daar te ontmoeten en te spreken.

Raymond Nijenhuis
Voorzitter Platform VMBO Zorg & Welzijn