Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

2
september
2020

Van de voorzitter

Terugkijkend op de afgelopen periode voelt het af en toe nog wel vreemd om de voorzittersrol van dit Platform op deze manier over te nemen.

Ik ben Arjen Daelmans, bestuurder van regio Zuid. Ik werk op het Stedelijk College in Eindhoven (VMBO en EOA – Eerste opvang Anderstaligen) en ben daar plaatsvervangend opleidingsdirecteur.

Maud heeft als voorzitter veel tijd en energie in ons Platform Zorg en Welzijn gestoken dat we nu echt op de kaart staan als basis van de beroepskolom. Gelukkig hebben we haar  tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur in de ‘bloemetjes’ kunnen zetten, maar natuurlijk was de landelijke dag onder normale omstandigheden hiervoor het uitgelezen moment geweest. Ik ben maar zo vrij om Maud mede namens jullie nog een keer enorm te bedanken.

We leven en werken in een vreemde, onzekere tijd. We wisten het wel, maar Corona benadrukt nogmaals hoe belangrijk de sector Zorg en Welzijn is. Zo maar een aantal koppen in de media die mij de afgelopen weken opvielen:

  • RVS adviseert:  ‘ Vervang reguliere zorg- en hulpverlening niet door digitale zorg’
  • ‘Duizenden extra verpleegkundigen nodig voor mogelijke tweede golf’
  • ‘Veel inzet onbevoegd personeel in de zorg’
  • ‘ Stijgende tekorten aan zorgpersoneel’
  • ‘De vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel neemt de komende jaren maar alleen toe’

Dit sterkt ons als bestuur om verder door te pakken op onze notitie (Samen)werken aan duurzame zorg! Vergroten van de instroom. Hiervoor zal ik de komende tijd de vervolgstappen gaan zetten in het verder gaan realiseren van de vragen over menskracht en middelen, die wij in dit plan stellen. We willen bereiken dat onze leerlingen in de echte praktijk kunnen ervaren wat het werk in onze mooie belangrijke sector inhoudt. Daarmee willen we een stimulans bieden dat leerlingen een weloverwogen keuze maken om een vervolgopleiding en werk in onze sector te kiezen. Hierbij ligt het accent op samenwerking in de regio. Ik kan het mij niet voorstellen dat de verschillende ministeries waarmee we gesproken hebben hier niets mee gaan doen. Dit is te belangrijk!

De komende maanden gaan we de volgende ronde netwerkbijeenkomsten organiseren. Fysiek, waarbij we locaties kiezen waar de maatregelen te borgen zijn. Er staat een inhoudelijk goed programma, dus zeker een aanrader om aan te sluiten. Kijk voor data in deze nieuwsbrief.

Er is voor de zomervakantie een digitale bijeenkomst geweest over de Leerlabs Z&W. De bijeenkomst die voor Hoogeveen op het programma stond heeft helaas niet door kunnen gaan. We zullen hier samen met de VO-raad een vervolg aan geven. Daarnaast zijn we ook na aan het denken om leernetwerken over regionale samenwerking / doorlopende leerroutes vmbo-mbo op te starten. Meer hierover in de loop van dit jaar.

Dit schooljaar kunnen scholen starten met een pilot praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg. De scholen die voor Zorg en Welzijn hieraan deelnemen zullen samen met het SLO het programma Z&W vormgeven. Ook als Platform worden we inhoudelijk hierbij betrokken. Zo wordt het ook voor onze gl/tl leerlingen mogelijk om zich praktisch te oriënteren op Zorg en Welzijn.

Samen met mijn mede-bestuurders en de ondersteuners van ons Platform heb ik veel zin om binnen mijn nieuwe rol de vervolgstappen te gaan zetten om onze plannen met, door en voor jullie, maar natuurlijk voor onze leerlingen te gaan verwezenlijken.

Ik wens jullie een fijn schooljaar in een goede gezondheid.

Groet,

Arjen Daelmans