Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

31
oktober
2023

Vakinhoudelijke uitwerking keuzevak Technologie binnen Z&W 

Voor alle keuzevakken die in het kader van nieuw vmbo bij het profiel Z&W waren ontwikkeld, is een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar. Dat is niet het geval voor het relatief nieuwe keuzevak Technologie binnen zorg en welzijn. We zien dat scholen zoekende zijn om dit keuzevak vorm te geven. Vandaar dat in overleg met SPV is besloten hiervoor een vakinhoudelijke uitwerking te maken. We hebben twee Z&W docenten, Connie den Boer en Hilde Hoving, bereid gevonden deze uitwerking te maken. Ze kunnen daarvoor nog input gebruiken van docenten die dit keuzevak al eens hebben verzorgd. Als je in een Teams meeting jouw input wilt delen met hen, stuur dan een mail naar Connie den Boer.

De vakinhoudelijke uitwerking wordt naar verwachting in maart 2024 beschikbaar gesteld. Mocht je eerder al meer willen weten over (zorg)technologie, kijk dan eens bij de scholingen die in het kader van Bijscholing vmbo worden aangeboden of bezoek een activiteit in het kader van de Slimme Zorg Estafette.