Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
december
2023

Regionale netwerkbijeenkomsten

Eind januari starten we met de 2e ronde regionale netwerkbijeenkomsten voor al onze leden. Deze ronde gaan we met elkaar in gesprek over motiveren van leerlingen en over buitenschools leren/stage. We vragen iedereen voorafgaand aan de bijeenkomst een klein onderzoek over motivatie uit te voeren bij de eigen leerlingen. Meer hierover in de uitnodiging die alle contactpersonen van het platform enkele weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen. Het verzoek aan de contactpersonen om deze uitnodiging te verspreiden aan de Z&W collega’s die zich ook willen inschrijven voor deze netwerkbijeenkomst.

De bijeenkomsten proberen we elke keer op een andere gastschool te organiseren. Deze ronde liggen gastscholen wat minder centraal in de regio’s. Mogelijk is een bijeenkomst in een andere regio daardoor aantrekkelijker. Laat het ons weten als je een bijeenkomst in een andere regio wilt bezoeken door een mail te sturen naar Nicole Sennema. Zij zorgt dan dat je de juiste uitnodiging ontvangt.