Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
december
2023

Praktijkgerichte programma (pgp) Z&W

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, een of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden in de gl en tl. Het praktijkgerichte programma Z&W is één van de programma’s die scholen mogen aanbieden. Via Bijscholing pgp wordt de scholing ‘Hoe geef ik vorm aan het pgp Z&W?’ aangeboden. Ook programma-overstijgende scholingen vind je op deze site.

Het ministerie van OCW organiseert in het voorjaar van 2024 drie bijeenkomsten voor schoolleiders en docenten over de invoering van het praktijkgerichte programma op vmbo-scholen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 6 maart in Den Haag
  • Dinsdag 12 maart in Zwolle
  • Woensdag 20 maart in Utrecht

Daarnaast organiseert OCW op 13 februari om 15 uur het webinar Van start met het praktijkgerichte programma. Binnenkort kun je je aanmelden voor (één van) deze activiteiten op Praktijkgerichte programma´s. Op deze site vind je onder meer ook de examenprogramma’s van de 13 praktijkgerichte programma’s, een handleiding en inspiratie artikelen.