Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

17
juni
2021

Webinar concept examenprogramma praktijkgerichte programma Z&W

Op 17 juni 2021 geven deskundigen van SLO een toelichting bij het nieuwe praktijkgerichte conceptexamenprogramma voor Z&W in het vmbo. Het examenprogramma wordt toegelicht waarbij vooral aandacht zal zijn voor het idee erachter. Wat is de insteek voor dit programma? Hoe kan het vormgegeven worden? Wat kunt u als school al doen om u hierop voor te bereiden?