Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

11
februari
2021

Vragenuur CSPE Z&W wordt SE

Vanuit de Stichting Platforms Vmbo (SPV) worden webinars georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over hoe het CSPE kan worden ingezet bij het SE. Op 15 januari heeft het eerste webinar plaatsgevonden, speciaal voor de beroepsgerichte profielen (kijk hier terug).

Op 4 februari organiseert SPV om 14 uur een webinar voor avo-vakken en wet- en regelgeving. Daarna van 15.30 tot 16.30 uur organiseert het Platform VMBO Z&W in samenwerking met CvTE voor haar leden een online spreekuur waar we ingaan op uw organisatorische vragen, specifiek met betrekking tot het CSPE Z&W. Dit herhalen we op donderdag 11 februari.

Als u een vragenuur van het Platform VMBO Zorg & Welzijn op 4 of 11 februari wilt bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden. Via het inschrijfformulier heeft u ook de mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen. Voorafgaand aan het vragenuur ontvangt u dan een link waarmee u aan de sessie kunt deelnemen.

We gaan tijdens dit vragenuur niet in op de inhoud van het CSPE Z&W. Hiervoor worden op 2 en 3 maart webinars gegeven door Cito-medewerkers i.s.m. SPV. Voor meer informatie over de webinars van SPV, klik hier.