De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

21
februari
2019

Tweede ronde regionale netwerkbijeenkomsten regio Midden-west

De tweede regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Noord-west in het schooljaar 2018-2019 vindt plaats op 21 februari 2019. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Na de zomervakantie krijgt u meer informatie over de locaties van de netwerkbijeenkomsten.