De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

19
maart
2020

Tweede ronde regionale netwerkbijeenkomsten regio Midden-oost

De tweede regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Noord-oost in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op 19 maart 2020. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Na de zomervakantie krijgt u meer informatie over de locaties van de netwerkbijeenkomsten.