Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

19
maart
2020

Tweede ronde regionale netwerkbijeenkomsten Midden-oost

De tweede regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Noord-oost in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op 19 maart 2020.

Deze bijeenkomst is geannuleerd.