Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

26
oktober
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Zuid

De regionale netwerkbijeenkomst Zuid staat gepland op 26 oktober 2023 en vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in Oirschot.

De inschrijving is gesloten. Mocht u nog willen aanmelden, stuur dan een mail naar Wilma Roijackers, mail@wilmaroijackers.nl.