Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

12
oktober
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Noord-west

De regionale netwerkbijeenkomst Noord-west staat gepland op 12 oktober 2023 en vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in Krommenie.

De inschrijving is gesloten. Mocht u nog willen aanmelden, stuur dan een mail naar Wilma Roijackers, mail@wilmaroijackers.nl.