Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
oktober
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Noord-oost

De regionale netwerkbijeenkomst Noord-oost staat gepland op 5 oktober 2023 en vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in Ommen.

De inschrijving is gesloten. Mocht u nog willen aanmelden, stuur dan een mail naar Wilma Roijackers, mail@wilmaroijackers.nl.