Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

25
januari
2024

Regionale netwerkbijeenkomst Midden-west

De regionale netwerkbijeenkomst Midden-west staat gepland op 25 januari 2024 en vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in Middelharnis.

Deze netwerkbijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over twee thema’s: motiveren van leerlingen en over buitenschools leren/stage. Daarnaast vertelt de gastschool hoe zij het Z&W onderwijs hebben vormgegeven en er is na afloop de mogelijkheid om de Z&W afdeling van de gastschool te bezichtigen.

Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de contactpersonen van lidscholen via mail de uitnodiging met inschrijflink, met het verzoek deze te verspreiden onder de Z&W collega’s van de school.

Voorbereiding netwerkbijeenkomst: wat beweegt jouw Z&W leerlingen?
Om met elkaar het goede gesprek te kunnen voeren, vragen we iedereen om voorafgaand aan de bijeenkomst aan de eigen leerlingen te vragen wat hen motiveert. Hiervoor is een vragenlijst (download pdf / download word) beschikbaar die je kunt uitdelen aan (enkele van) je Z&W leerlingen. Of waarover je met je leerlingen in gesprek kunt gaan. Neem de uitkomsten van je onderzoek/gesprek mee naar de netwerkbijeenkomst.

De officiële inschrijving is gesloten. Mocht u toch nog willen aanmelden, stuur dan een mail naar Wilma Roijackers, mail@wilmaroijackers.nl.