Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

9
maart
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Zuid

De regionale netwerkbijeenkomst Zuid staat gepland op 9 maart 2023.

Schrijf deze datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt.