Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

9
maart
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Zuid

De regionale netwerkbijeenkomst Zuid staat gepland op 9 maart 2023 en vindt plaats van 13.30 tot 16.15 uur in Gemert. Inloop vanaf 13.00 uur.
Twee thema’s staan deze ronde op de agenda: (Praktijk)lessen Z&W aan leerlingen met een zorgvraag en Technologie binnen Z&W.

Uitnodiging nog niet ontvangen? Neem dan contact op met info@platformzorgenwelzijn.nl.