Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

16
februari
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Noord-west

De regionale netwerkbijeenkomst Noord-west staat gepland op 16 februari 2023.

Schrijf deze datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt.