Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

26
januari
2023

Regionale netwerkbijeenkomst Midden-west

De regionale netwerkbijeenkomst Midden-west staat gepland op 26 januari 2023.

Schrijf deze datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt.