Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

6
juni
2019

Landelijke dag Zorg & Welzijn 2019

Donderdag 6 juni 2019 vindt alweer voor de 8e keer de landelijke dag Z&W plaats. Dit jaar is gekozen voor het thema: Zorg & Welzijn verbindt!

Verbinding in de beroepskolom

Eén van de doelstellingen van het Platform VMBO Zorg & Welzijn is gericht op verbinding in de beroepskolom. We willen een duurzame samenwerking met mbo en werkveld op landelijk niveau realiseren en regionale initiatieven in kaart brengen en stimuleren. Deze samenwerking is nodig om met elkaar te zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers in de sector Zorg & welzijn. Het vmbo vormt de basis van de beroepskolom en wordt daarom gelukkig ook steeds meer gezien als belangrijke partner, ook bij de ministeries van OCW en VWS.

Voorbeelden van regionale samenwerking

In de regio’s zien we mooie voorbeelden van regionale samenwerking ontstaan. Enkele voorbeelden worden gepresenteerd in een workshop op deze landelijke dag. Daarnaast worden workshops aangeboden waar andere verbindingen worden gelegd, bijvoorbeeld met het basisonderwijs, of de verbinding tussen praktijk- en avo-vakken. En tijdens de plenaire sessie neemt theatergroep Playback ons mee om verbinding met onze leerlingen te maken.

Schrijf nu in!

U kunt zich hier inschrijven voor de landelijke dag. Daar vindt u ook het volledige programma. Per workshop is er een maximaal aantal deelnemers. Wacht niet te lang met inschrijven. Vol = vol.