Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

28
november
2019

Eerste ronde regionale netwerkbijeenkomsten Midden-west

De eerste regionale netwerkbijeenkomst voor de regio Midden-west in het schooljaar 2019-2020 vindt plaats op 28 november 2019. Noteer de datum in uw agenda!
De bijeenkomst vindt plaats in Woerden.