De ideeën en verhalen van mede-vakcollega’s zijn waardevol. Na iedere bijeenkomst zit ik weer vol inspiratie om deze ideeën bij ons toe te passen.

Lotte Verheijden, docent Z&W Hanze College

Disclaimer

De website www.platformzorgenwelzijn.nl  en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Platform VMBO Zorg & Welzijn. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform VMBO Zorg & Welzijn.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Platform VMBO Zorg & Welzijn op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Platform VMBO Zorg & Welzijn wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Platform VMBO Zorg & Welzijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.