Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

5
februari
2024

Van de voorzitter

Het veranderende landschap van Praktijkgerichte Programma’s in het VMBO

Als voorzitter van het Platform VMBO Zorg & Welzijn kreeg ik onlangs de gelegenheid om deel te nemen aan de landelijke dag van het Praktijkgerichte Programma (PgP) voor het vmbo, gehouden op het inspirerende terrein van Papendal. Deze dag bracht een prachtige samenwerking tussen scholen en instanties (SLO & OCW) tot leven, waarbij de gezamenlijke inzet duidelijk zichtbaar was. Tijdens deze bijeenkomst kregen we niet alleen de kans om het veelbelovende ‘tussenproduct’ te aanschouwen, maar ook om diepgaande vraagstukken met betrekking tot deze aanstaande verandering te bespreken.

Het PgP is een waardevol vak waarin leerlingen de kans krijgen om praktische kennis en ervaring op te doen in diverse aspecten van de arbeidsmarkt en de samenleving. Ze voeren praktijkgerichte opdrachten uit, zowel binnen als buiten de school, in samenwerking met opdrachtgevers. Deze benadering biedt leerlingen de mogelijkheid om de praktijk van dichtbij te ervaren, wat naar mijn mening een belangrijke bijdrage levert aan hun leerproces.

De ontwikkelingen binnen het PgP geven aan dat er veranderingen op komst zijn voor onze GT/TL-leerlingen. Elke verandering brengt uitdagingen en vragen met zich mee, zoals de bevoegdheid van docenten en welke vakken we moeten aanbieden binnen dit vernieuwde kader. Als platform volgen we deze ontwikkelingen nauwlettend en zullen we jullie op de hoogte houden tijdens zowel de landelijke dag als regionale bijeenkomsten.

Momenteel zijn we volop bezig met de tweede ronde van regionale bijeenkomsten, waarbij motivatie en buitenschools leren centraal staan. Het is nu al prachtig om te zien hoe collega’s geïnspireerd raken door presentaties en onderlinge gesprekken over deze boeiende thema’s.

De dynamiek van het onderwijs is aan het veranderen, en als platform zijn we vastbesloten om deze veranderingen op de voet te volgen en te ondersteunen waar nodig. Het landschap van Praktijkgerichte Programma’s in het VMBO evolueert, en wij blijven actief betrokken bij deze ontwikkelingen, met het doel de vernieuwingen te omarmen en te bevorderen.

Raymond Nijenhuis
Voorzitter Platform VMBO Zorg & Welzijn