Het platform Zorg en Welzijn is voor mij een verbindende factor en een bron van vernieuwende ideeën, het heeft invloed op mijn visie en houdt mij scherp als docent.

Hiske van der Zweep, docent zorg & welzijn, Schoonhovens College

12
april
2023

Van de voorzitter

De cspe’s zijn gestart….

Onderwijsminister Wiersma heeft besloten om grotendeels terug te keren naar de examenregelingen van vóór de coronacrisis. Hoewel er nog enkele kleine maatregelen worden getroffen, zullen de (coulante) examenregelingen dus niet langer gelden. Dit is spijtig nieuws voor onze VMBO-leerlingen die dit jaar examen doen, omdat zij nog geen enkel “normaal” schooljaar hebben gehad. Leerlingen hebben te maken gehad met soms haperend onderwijs, wat tot vertragingen kan hebben geleid die ondanks de inzet van NPO-gelden niet snel zijn ingelopen. Dit heeft niet alleen gevolgen gehad op cognitief vlak, maar zeker ook op het gebied van emotionele en sociale ontwikkeling en vaardigheden.

Ondanks deze uitdagingen gaan we vol goede moed en inzet proberen om ook dit cohort leerlingen te helpen bij het behalen van hun VMBO-diploma. In dat kader wil ik iedereen die begonnen is of gaat beginnen met het praktijkexamen zorg en welzijn veel succes wensen!

Graag wil ik jullie wijzen op de landelijke dag voor zorg en welzijn die gepland staat op 1 juni aanstaande in Amersfoort. Deze dag biedt een uitstekende kans om meer kennis op te doen en om in contact te komen met collega’s uit het werkveld. Het programma belooft zeer interessant te worden en ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen. Ik kijk ernaar uit om jullie daar te ontmoeten en met jullie te spreken.

Raymond Nijenhuis