We wilden werken met ons hoofd, handen, maar vooral vanuit ons hart, dus kozen we omdat we graag met mensen werken voor het profiel Zorg en Welzijn.

Uitkomst groepsgesprek Klas ZW4K, Schoonhovens College

Praktijkgericht programma Z&W in de nieuwe leerweg

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Eén van de zes licentievrije programma’s die alle gl/tl-scholen mogen aanbieden is het praktijkgerichte programma ‘Z&W’.
In juni 2022 is de 2e versie van het concept examenprogramma van het praktijkgerichte programma (PGP) Z&W opgeleverd. Er zijn 25 pilotscholen die met dit concept-examenprogramma Z&W ervaring opdoen vanaf augustus 2022. Als platform blijven we deze ontwikkelingen volgen en onze leden hierover informeren, zodat alle gl/tl-scholen goed voorbereid zijn om dit programma vanaf schooljaar 2024-2025 uit te voeren.

Nieuwe leerweg: een inspirerend schoolbezoek bij pilotschool Het Cals College

Het Cals College in IJsselstein is één van de 136 scholen in Nederland die sinds dit schooljaar deelneemt aan de pilot praktijkgericht programma in het kader van de nieuwe leerweg. Zij doen dat met het praktijkgerichte programma Zorg & Welzijn. Het college is met een klas van 21 enthousiaste leerlingen gestart, zij hebben inmiddels hun draai gevonden. De leerlingen, teamleider Sandra Looyé en docent Zorg & Welzijn Annemarie Oude Groen vertellen SLO en OCW tijdens het schoolbezoek graag over hun ervaringen binnen de pilot.

Meer informatie over de nieuwe leerweg

Vanaf 1 februari 2022 is alle informatie over de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg van het vmbo met een praktijkgericht programma gebundeld op www.nieuweleerweg.nl. U vindt hier onder meer informatie over beleid, de pilot praktijkgericht programma en een overzicht van de pilotscholen die deelnemen. Ook vindt u er inspiratievoorbeelden uit de praktijk en biedt de website een agenda met webinars en bijeenkomsten.