We wilden werken met ons hoofd, handen, maar vooral vanuit ons hart, dus kozen we omdat we graag met mensen werken voor het profiel Zorg en Welzijn.

Uitkomst groepsgesprek Klas ZW4K, Schoonhovens College

Praktijkgericht programma Z&W in de nieuwe leerweg

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Eén van de vijf licentievrije programma’s die alle gl/tl-scholen mogen aanbieden is het praktijkgerichte programma ‘Z&W’.
In juni 2021 is het concept examenprogramma van het praktijkgerichte programma (PGP) Z&W opgeleverd. Er zijn 17 pilotscholen die met dit concept-examenprogramma Z&W ervaring gaan opdoen vanaf augustus 2021. Als platform blijven we deze ontwikkelingen volgen en onze leden hierover informeren, zodat alle gl/tl-scholen goed voorbereid zijn om dit programma vanaf schooljaar 2024-2025 uit te voeren.